Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Informacja w sprawie wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, o stanowisku DG SANTE przedstawionym na spotkaniu Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich, które odbyło się 20 maja br. Zgodnie z przedstawioną opinią Paszporty dla zwierząt towarzyszących nie mogą być wystawiane dla zwierząt z Ukrainy, jeżeli nie zostały spełnione wymagania przywozowe do UE. Komisja Europejska podkreśliła, ze PET paszport jest dokumentem identyfikacyjnym zaświadczającym o spełnieniu unijnych wymagań i nie może być wydawany dla zwierząt, które wjechały do UE na zasadach uproszczonych, z uwagi na sytuację wyjątkową, przewidzianą w art. 32 rozporządzenia UE 576/2013 i nie zostały poddane wszystkim niezbędnym czynnościom potwierdzającym spełnienie wymogów zdrowotnych.

Pismo w sprawie wyznaczeń na 2022 rok

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji w 2022 roku. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności na terenie powiatu mińskiego w 2022 r.

 

Pismo PLW w Mińsku Mazowieckim - dokument pdf pobierz

 

do pobrania Załącznik 1.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 2.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 3.docx pobierz 

 

do pobrania Załącznik 4.docx pobierz

 

 


 

Szkolenie dla lekarzy - Wymagania przy uboju z konieczności

Rozmiar tekstu:

 PILNE !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje , że w dniu 27.01.2020 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędzie się szkolenie dla lekarzy weterynarii z terenu powiatu mińskiego w zakresie wymagań przy uboju z konieczności poza rzeźnią zwierząt kopytnych.

Szczegóły w załączniku do pobrania:

20200122_szkolenie_dla_lekarzy.pdf pobierz

 


 

Pismo w sprawie wyznaczeń 2019

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w związku ze zbliżaniem się terminu podpisywania umów informuje:

 

Pismo PLW w Mińsku Mazowieckim - dokument pdf pobierz

 

do pobrania Załącznik 1.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 2.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 3.docx pobierz 

 

do pobrania Załącznik 4.docx pobierz

 

 


 

Informacja PLW w Mińsku Mazowieckim

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

przekazuje opracowanie Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Wsi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących uboju z konieczności zwierząt gospodarskich

 

Do pobrania pismo PLW
- plik info_PLWMM_uboj z koniecznosci.pdf

pdf

 


Szkolenie dla lekarzy weterynarii z terenu powiatu mińskiego

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 09:30 odbędzie się
szkolenie dla lekarzy weterynarii z terenu powiatu mińskiego

w zakresie wymagań przy uboju z konieczności poza rzeźnią
zwierząt gospodarskich kopytnych.


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 8.


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

 


 

Instrukcja postępowania w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii

Rozmiar tekstu:

Do pobrania Instrukcja postępowania w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności urzędowych:

 

plik do pobrania - Instrukcja_dotyczaca_wyznaczen.pdf pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA ZATRUDNIANEGO NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

Rozmiar tekstu:

Do pobrania formularz OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA ZATRUDNIANEGO NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ W POWIATOWYM INSPEKTORACIE MIŃSKU MAZOWIECKIM (formularz interaktywny działa w programie Acrobat Reader po otwarciu w przeglądarce trzeba pobrać na dysk i otworzyć w programie):

 

Oświadczenie plik - oswiadczenie_umowa_CP.pdf pobierz

 

 


 

Ostrzeżenie o produktach niewiadomego pochodzenia Biocan R oraz Biocan DHPPi

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuję, że na polskim rynku pojawiły się produkty niewiadomego pochodzenia o nazwach (link do artykułu źródłowego na stronie Głównego Lekarza Weterynarii):

 

Biocan R zawiesina do wstrzykiwań, inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliźnie, nr serii: 565283B, data ważności: 16.04.2020

oraz

Biocan DHPPi liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, żywa szczepionka przeciwko nosówce (CDV), zakaźnemu zapaleniu wątroby (CAV-1), parwowirozie (CPV-2) i zakażeniom układu oddechowego wywoływanym przez adenowirus psów typ 2 (CAV-2) oraz wirus parainfluenzy psów (CPIV 2), nr serii: 545223A, data ważności: 22.02.2020

 W przypadku produktu Biocan R numerologia serii nie odpowiada numerologii producenta. Data ważności i wygląd nadruku nie odpowiadają oryginalnej etykiecie producenta. Numer partii: 565283B nie został wyprodukowany przez Bioveta a. s., Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané, Czech Republic.

 W przypadku produktu Biocan DHPPi numer partii: 545223A został wyprodukowany przez Bioveta a. s, Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané, Czech Republic, ale data ważności produktu była inna tj. 22.02.2018 (nie 22.02.2020). Data ważności i wygląd nadruku nie odpowiadają oryginalnej etykiecie producenta.

 Sfałszowane produkty lecznicze weterynaryjne posiadają znamiona produktów legalnych, co może wprowadzać w błąd lekarzy weterynarii. Ich zastosowanie wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Ostrzegam przed nabywaniem i stosowaniem w/w produktów!!!

 

O każdym przypadku znalezienia produktów należy niezwłocznie poinformować Głównego Lekarza Weterynarii.

 


Spotkanie informacyjne dla lekarzy weterynarii - HPAI

Rozmiar tekstu:

W związku z poważną sytuacją epizootyczną związaną z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtyp H5N8, na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwołuje spotkanie informacyjne dla lekarzy weterynarii z terenu Powiatu Mińskiego . Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 30 grudnia 2016 r . o godz. 10:00. Obecność obowiązkowa. 

 

Do pobrania zaproszenie w formacie PDFpdf
 

 


Obrót paszami dla zwierząt gospodarskich

Rozmiar tekstu:

Informacja dla lekarzy weterynarii

 

Czy wprowadzają Państwo do obrotu  pasze dla zwierząt gospodarskich, od których pozyskiwane są produkty jadalne?

W takim wypadku, należy zgłosić taką działalność do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Podlega ona obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U.L 35 z 8.2.2005, str.1)

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Należy wypełnić zgłoszenie (druk poniżej) i złożyć je w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowych informacji udzielą: lek. wet. Edyta Mucha lub lek. wet. Sylwia Pytel. Proszę dzwonić pod numer telefonu: 696 814 528.

 

*Działalność w zakresie obrotu detalicznego paszami dla zwierząt gospodarskich, od których pozyskiwane są produkty jadalne, podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.*

 

Do pobrania zgłoszenie w formacie PDFpdf
 

 


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii ws. chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi rejestracji.

Rozmiar tekstu:


Do pobrania pismo w formacie pdf i załącznik tabela xlsx:

 

Pismo - GIWz-401-002_2015.pdf   pobierz

 

Tabela - GIWz-401-002_2015__zał.xlsx   pobierz

 

 


Gorączka Q wytyczne dla lekarzy weterynarii i hodowców

Rozmiar tekstu:

Informacja dla lekarzy weterynarii.

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29 marca 2017 r., znak GIWpuf-025-15/2017 wstrzymano na obszarze całego kraju obrót produktem leczniczym weterynaryjnym o nazwie:

Covexin 10, zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła 50 ml, numer serii: 176120, data ważności 08.12.2018 r., podmiot odpowiedzialny: Zoetis Polska Sp. z o. o ., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa.

 


Poświadczenie lekarza weterynarii o przeprowadzonym badaniu przedubojowym

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina, że  tuszom zwierząt poddanych ubojowi z konieczności musi towarzyszyć poświadczenie lekarza weterynarii o przeprowadzonym badaniu przed ubojowym na terenie gospodarstwa.


Do pobrania pismo w formacie doc, oraz załącznik w formacie doc:

 

PP_poswidczenieULW .doc   pobierz

 

poswiadczenieULW.doc   pobierz

 

 


Instrukcja GLW - Świadectwo zdr. dla świń

Rozmiar tekstu:

Pismo w sprawie wyznaczeń 2018

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w związku ze zbliżaniem się terminu podpisywania umów informuje:

 

Pismo PLW w Mińsku Mazowieckim - dokument pdf pobierz

 

do pobrania Załącznik 1.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 2.docx pobierz

 

do pobrania Załącznik 3.docx pobierz 

 

do pobrania Załącznik 4.docx pobierz

 

 


 

Pliki do rozliczeń

Rozmiar tekstu: