Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik

Odsłon artykułów:
545688

QRcode

QRcode na telefon
tel. 25 758 50 59
www.piwminsk.pl
PIW kontakty
dzieki tym kodom możesz szybko pobrac nasz nr telefonu, adres www i e-mail na swój smartfon. Wystarczy użyć czytnika QRcode.

Deklaracja dostępności

Rozmiar tekstu:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.04.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • - pochodzą z różnych źródeł;
  • - zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.04.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 25 758 50 59 . Funkcję koordynatora do spraw dostępności w PIW w Mińsku Mazowieckim pełni Pani Martyna Koc. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi bądź jej element oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej 8 jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Szczecińskiej, bezpośrednio z chodnika, przez furtkę w ogrodzeniu. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w części centralnej od wejścia głównego.

Wejście główne - drzwi do budynku przystosowane są szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich. Dostępność i szerokość drzwi w pozostałych pomieszczeniach nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących.

W obiekcie brak jest pochylni, brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej – pomoc świadczona przez pracownika sekretariatu. Toaleta nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci przebywają w obecności osób przyjmujących lub obsługiwani są w sekretariacie.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.


Deklaracja dostępności jest dostępna w formie pliku pdf pod linkiem:

Do pobrania:

Deklaracja dostepnosci.pdfpobierz

 

Plan działania.pdfpobierz

 

Statut i Regulamin organizacyjny

Rozmiar tekstu:

Skany dokumentów w plikach i wymagają oprogramowania
Adobe® Reader®, (link do pobrania)
które jest bezpłatnym, standardowym narzędziem używanym
do wyświetlania i drukowania dokumentów PDF.


Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim
pdf

 

 

 


Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 

 

 


Zarządzenie Nr 1 z 2013 r.

Rozmiar tekstu:

Zarządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
z dnia 2 stycznia 2013 roku z załącznikami.

W sprawie wprowadzenia procedur określonych w Zarzadzeniu Nr 3
Szefa Służby Cywilnej

zarządzenie 1 - plik zarz_01_2013.pdf

załącznik 1 do zarządzenia 1 - plik zarz_01_2013_zal01.pdf

załącznik 2 do zarządzenia 1 - plik zarz_01_2013_zal02.pdf

załącznik 3 do zarządzenia 1 - plik zarz_01_2013_zal03.pdf


Certyfikat ISO PN-EN 9001:2009

Rozmiar tekstu:

 

  

proszę kliknąć miniaturę dokumentu


Zarządzenie Nr 2 z 2013 r.

Rozmiar tekstu:

Zarządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
z dnia 19 lutego 2013 roku z załącznikami.

W sprawie wprowadzenia procedur określonych w Zarzadzeniu Nr 3
Szefa Służby Cywilnej

zarządzenie 2 - plik zarz_02_2013.pdf

załącznik 1 do zarządzenia 2 - plik zarz_02_2013_zal01.pdf

załącznik 2 do zarządzenia 2 - plik zarz_02_2013_zal02.pdf