Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Informacja dla podróżujących ze zwierzętami

Rozmiar tekstu:

 

Informacja na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii dla podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi:

- link https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

GIW podstrony tematyczne:

 

WAŻNE!

W celu uzyskania dokumentów niezbędnych do odbycia podróży przez zwierzę właściciel bądź osoba upoważniona przez właścicela zwraca się z pisemnym wnioskiem do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na min. 24 godz. przed odbyciem podróży.  

 

Za wydanie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia jest naliczana opłata zgodnie z cennikiem urzędowym (Dz. U. 2013 r poz. 388)

 

Schemat postępowania:

podroze_zwierzeta.jpg

 

Plik do pobrania:

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE do reprezentowania strony
przed organami Inspekcji Weterynaryjnej
- pelnomocnictwo.pdf

pdf