Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Ubój z konieczności - oświadczenia.

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Przekazuje informację i wzory dokumentów dotyczących uboju z konieczności:

 

INFORMACJA PLW w Mińsku Mazowieckim

Do pobrania:
- pismo_dotyczące_uboju_z_konieczności.pdf
(PDF)


WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Do pobrania:
- świadectwo_urzędowe_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)


 WZÓR ZGŁOSZENIA ZWIERZĘCIA DO UBOJU Z KONIECZNOŚCI

Do pobrania:
- zgłoszenie_uboju_z_konieczności.pdf
(PDF)

- zgłoszenie_uboju_z_konieczności.docx (WORD)


OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

  Do pobrania:
- oświadczenie_lekarza_weterynarii_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)

- oświadczenie_lekarza_weterynarii_ubój_z_konieczności.docx (WORD)


OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

   Do pobrania:
- oświadczenie_właściciela_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)

- oświadczenie_właściciela_ubój_z_konieczności.docx (WORD)