Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia - TRACES

Rozmiar tekstu:

Od 1 stycznia 2022 r. dotychczasowy system do wystawiania świadectw wewnątrzunijnych został całkowicie zastąpiony nowym systemem TRACES NT. Dotychczasowe druki wniosków o wystawienie świadectwa w systemie TRACES są nieobowiązujące. Jedyną formą, w której przyjmowane będą wnioski o wystawienie świadectw wewnątrzunijnych oraz eksportowych będzie przedłożenie do certyfikacji wypełnionego elektronicznie formularza, sporządzonego w systemie TRACES NT.

Sposób wypełnienia formularza oraz przedłożenia go do certyfikacji dostępny jest w „podręczniku dla podmiotów gospodarczych” dostępnym na stronie Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/traces-nt

W przypadku braku konta w nowym systemie, instrukcja dotycząca jego zakładania dostępna jest pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/zakladanie-i-obsluga-konta-tnt