Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku PASZ

Rozmiar tekstu:

 

1. W odniesieniu do działalności prowadzonej na poziomie produkcji pierwotnej pasz oraz następujących, związanych z nią działań:

a) transport, przechowywanie i przeładunek produktów pierwotnych w miejscu produkcji;

b) transport w celu dostarczenia produktów pierwotnych z miejsca produkcji do zakładu;

c) mieszanie pasz wyłączne na potrzeby własnego przedsiębiorstwa bez stosowania dodatków lub premiksów dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek.

 

2. W odniesieniu do działań innych niż wymienione w pkt 1, w tym:

a) sporządzanie mieszanek paszowych wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, stosując dodatki do pasz lub premiksy dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek;

b) obrót paszami dla zwierząt gospodarskich;

c) transport pasz.

 

Podmiot taki podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U.L 35 z 8.2.2005, str.1)

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Należy wypełnić zgłoszenie (druk poniżej) i złożyć je w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowych informacji udzielą: mgr Kamila Kieliszczyk lub mgr inż. Olga Sawicka. Proszę dzwonić pod numer telefonu: 696 814 528.

 

*Działalność w zakresie obrotu detalicznego paszami dla zwierząt gospodarskich, od których pozyskiwane są produkty jadalne, podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.*

  

Do pobrania zgłoszenie w formacie PDFpdf