Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Opłaty skarbowe

Rozmiar tekstu:

Informujemy,

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.


Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:


- od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał  zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
http://www.minsk-maz.pl/50,urzad-miasta.html

 

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
http://www.minsk-maz.pl/50,urzad-miasta.html

 

Opłata skarbowa powinna być wniesiona na rachunek:

 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

 

Art. 12 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).