Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Pokaż # 
Tytuł
Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika
Formularz rejestracji rolniczego handlu detalicznego
Opłaty skarbowe
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE do reprezentowania strony przed organami Inspekcji Weterynaryjnej
Protokół pobrania próbek SALMONELLA w stadach drobiu.
Ubój na użytek własny - powiadomienia
Ubój z konieczności
Ubój z konieczności - oświadczenia.
Wniosek o certyfikat na mleko
Wniosek o rejestrację i/lub zatwierdzenie zakładu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalnośc nadzorowaną
Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie
Wniosek o wydanie zaświadczenia - pszczoły
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia podmiotu dzialającego na rynku pasz
Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia - TRACES
Wniosek o zatwierdzenie Projektu Technologicznego
WNIOSEK podmiotu działającego na rynku pasz o zaprzestaniu działalności
WNIOSEK podmiotu utylizacyjnego o zaprzestaniu działalności
Wnioski o wydanie zaświadczenia o spełnianiu wymogów weterynaryjnych do ARiMR
Wzór dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
Zawiadomienie o wstawieniu drobiu na fermę
Zgłoszenie padnięcia bydła
Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku PASZ
ZGŁOSZENIE podmiotu działającego na rynku pasz
Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym
Zgłoszenie przesyłki drobiu
Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego – pasieki
Zgłoszenie rejestracyjne hodowli zwierząt towarzyszących