Deklaracja dostępności

Kategoria: Prawo i Regulaminy
Opublikowano: środa, 21, kwiecień 2021 11:41
Martyna Koc
Odsłony: 1475
Rozmiar tekstu:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:


Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.01.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 25 758 50 59 . Funkcję koordynatora do spraw dostępności w PIW w Mińsku Mazowieckim pełni Pani Lidia Orłowska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi bądź jej element oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ - INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Koordynator ds. dostępności Lidia Orłowska.

Każda osoba odwiedzająca Powiatowy Inspektorat Weterynarii może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

Dojazd do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Z przystanku Plac Dworcowy 01 można dojechać autobusem linii M4, najbliższy przystanek Urząd Skarbowy 02, następnie pieszo ok. 200 m.

Na Placu Dworcowym jest także postój TAXI.

Budynek

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej 8 jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Szczecińskiej, bezpośrednio z chodnika, przez furtkę w ogrodzeniu. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w części centralnej od wejścia głównego.

Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób słabowidzących Powiatowy Inspektorat Weterynarii oferuje użyczenie lupy powiększającej bądź udostępnianie informacji w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

W obiekcie znajduje się przenośna pętla indukcyjna jako wsparcie dla osób słabosłyszących.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza migowego on-line poprzez stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz na miejscu w siedzibie Inspektoratu.

Osoba zainteresowana osobistą wizytą powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą.

We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza on-line polskiego języka migowego w godzinach 8:00-15:00.

Wniosek można przesłać mailowo na adres:

lub faksem pod numerem:


Deklaracja dostępności jest dostępna w formie pliku pdf pod linkiem:

Do pobrania:

Deklaracja dostepnosci.pdfpobierz

 

Plan działania.pdfpobierz