Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Rozmiar tekstu:

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.


Do pobrania pismo w formacie doc, oraz załącznik w formacie doc:

 

20220215_Ulotka_uboj_z koniecznosci.pdfpobierz

Ubój z konieczności - Ważne informacje oraz wzory dokumentów

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Przekazuje informację i wzory dokumentów dotyczących uboju z konieczności:

 

INFORMACJA PLW w Mińsku Mazowieckim

Do pobrania:
- pismo_dotyczące_uboju_z_konieczności.pdf
(PDF)


WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Do pobrania:
- świadectwo_urzędowe_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)


 WZÓR ZGŁOSZENIA ZWIERZĘCIA DO UBOJU Z KONIECZNOŚCI

Do pobrania:
- zgłoszenie_uboju_z_konieczności.pdf
(PDF)

- zgłoszenie_uboju_z_konieczności.docx (WORD)


OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

  Do pobrania:
- oświadczenie_lekarza_weterynarii_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)

- oświadczenie_lekarza_weterynarii_ubój_z_konieczności.docx (WORD)


OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

   Do pobrania:
- oświadczenie_właściciela_ubój_z_konieczności.pdf
(PDF)

- oświadczenie_właściciela_ubój_z_konieczności.docx (WORD)

 

 


Ubój z konieczności - Informacja PLW w Mińsku Mazowieckim

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

przekazuje opracowanie Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Wsi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących uboju z konieczności zwierząt gospodarskich

 

Do pobrania pismo PLW
- plik info_PLWMM_uboj z koniecznosci.pdf

pdf

 


Ubój z konieczności - wymagania. Informacja PLW w Mińsku Mazowieckim

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

 

Do pobrania pismo PLW
- plik info_PLWMM_uboj z koniecznosci_gminy.pdf

pdf

 

Wykaz rzeźni zlokalizowanych na terenie powiatu mińskiego przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
The list of slaughterhouses accepting animals of emergency slaughter outside the slaughterhouse according to regulation (EC) No 853/2004
Lp.
Ref.
Wet. Nr Ident.
Veterinary Approval  No.
Nazwa zakładu
Name of establishment 
Adres zakładu
Address of establishment
Gatunki zwierząt poddanych ubojowi
Species of animals slaughtered
Uwagi
Remarks
1 14123801 Chobot Meat Jan Ludwiniak Chobot 15, 05-074 Halinów Bydło  
2 14120101 Zakład Mięsny "DOBRE" Dariusz Staniszewski Świdrów 13A, 05-307 Dobre Bydło  

 

 

Pliki z wzorami oświadczeń do pobrania:

Oświadczenie Przedsiębiorcy
- plik oswiadczenie przedsiebiorcy02.docx

pdf

 

Oświadczenie weterynaryjne
- plik oswiadczenie weterynaryjne.docx

pdf

 


Ubój z konieczności. Informacja PLW w Mińsku Mazowieckim

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

 

Plik do pobrania:

uboj z koniecznosci_pismo ogolne.pdf

pdf

 


Ubój z konieczności

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina, że  tuszom zwierząt poddanych ubojowi z konieczności musi towarzyszyć poświadczenie lekarza weterynarii o przeprowadzonym badaniu przedubojowym na terenie gospodarstwa. Brak takiego poświadczenia będzie podstawą do uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi.

 

Wzór oświadczenia właściciela zwierzęcia kierowanego do uboju z konieczności

uboj_koniecznosci_oswiadczenie.docx pobierz

 

Druk poświadczenia o przeprowadzonym badaniu przedubojowym

poswiadczenieULW.docpobierz