Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

Rozmiar tekstu:

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

 

Do pobrania:

Informacja dla rolników.pdfpobierz

 


Ubój na użytek własny - szkolenia

Rozmiar tekstu:

Termin szkolenia: 18.02.2022 r.  godz. 8:00

Ubój na użytek własny – szkolenia z zakresu uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny, pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

do pobrania pismo_PLW_UG_szkolenia.pdfpobierz

 

do pobrania załącznik 1 - wniosek_szkolenie.docx  pobierz

 

 


Ubój na użytek własny - powiadomienia

Rozmiar tekstu:

Ubój na użytek własny - schemat postępowania

Rozmiar tekstu:

 

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu mińskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przedstawia schemat postępowania przy uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

 

1. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

2. W przypadku uboju trzody chlewnej w gospodarstwach objętych ograniczeniami, jeśli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku  
z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że:

- świnie utrzymywane były w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem;

- świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii;

- mięso pozyskane w wyniku tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu mińskiego to: Sławomir Hardej, Roman Maj, Andrzej Mastalerz, Jan Rogulski, Dariusz Skrzypek, Ryszard Trzeciak.

 

3. Uboju można dokonać:

- na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane;

- na terenie gospodarstwa, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa – na terenie powiatu mińskiego nie zgłoszono żadnego podmiotu prowadzącego takie gospodarstwo.

 

4. Uboju może dokonać:

- osoba, która ukończyła szkolenie teoretyczne;

 

Na terenie powiatu mińskiego gotowość do świadczenia usług ubojowych wyraził Pan Paweł Świderski zamieszkały w Stanisławowie ul. Dworska 10, tel. 690-532-616

Mając na uwadze powyższe oraz zbliżający się okres przedświąteczny i przewidywany wzrost ubojów świń na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim uprzejmie prosi o zapoznanie się i stosowanie zaleconego schematu postępowania.

 

Z poważaniem
lek. wet. Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim


Ubój na użytek własny cieląt, kóz i owiec - materiał SRM

Rozmiar tekstu:

Ważne przy uboju na użytek własny cieląt, kóz i owiec

Przypominamy o obowiązku przekazywania, powstałego podczas uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, materiału SRM do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

 

Czym jest materiał SRM?

Owce, kozy:
- do 12 miesiąca życia: śledziona, jelito kręte,
- powyżej 12 miesiąca życia: śledziona, jelito kręte, migdałki, czaszka łącznie z mózgiem i oczami, rdzeń kręgowy.

 

Które firmy odbierają SRM w województwie mazowieckim?

Nazwa zakładu

Numer telefonu

ZR-P FARMUTIL HS SA

67 281 42 61,
16 622 70 52

STANS Sp. z o.o. Sp. k.

29 717 50 31

PPP BACUTIL Sp. J.

81 882 47 27

JASTA Sp. z o.o.

44 681 75 86

STRUGA SA

52 351 10 39

EKO-STOK Sp. z o.o.

86 270 11 47

PP-H HETMAN Sp. z o.o.

56 683 25 62

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

12 387 30 65

ENERGOUTIL Sp. z o.o

87 620 38 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba uprawniona do zawodowego uboju zwierząt

Rozmiar tekstu:

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rolników z terenu powiatu mińskiego odnośnie udostępnienia danych osób  posiadających kwalifikacje do uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, tak, aby odbył się on zgodnie z obowiązującymi przepisami informuje, że Pan Paweł Świderski zam. Stanisławów ul Dworska 10 wyraził gotowość do świadczenia usług ubojowych na terenie powiatu mińskiego, w związku z  posiadaniem wymaganych kwalifikacji do zawodowego uboju zwierząt gospodarskich tj. : bydła i świń.

Pan Paweł Świderski może dokonywać uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwie  (dot. świń w każdym wieku i bydła do 6 m-ca życia), a także w przypadku uboju z konieczności tj : zwierząt klinicznie zdrowych, które doznały urazu na terenie gospodarstwa uniemożliwiającego jego transport do rzeźni (dot. świń i bydła w każdym wieku).

Ponadto Pan Paweł Świderski umożliwia transport bydła poddanego ubojowi  z konieczności do rzeźni w celu przeprowadzenia badania poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii, a także  dokonania dalszej jego obróbki.

 

Pan Paweł Świderski udostępnił numer telefonu  komórkowego 690-532-616 pod którym przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych usługą ubojową.

 


Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na użytek własny

Rozmiar tekstu:

 

Wymagania ubój własny świń.

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

Do pobrania pismo w formacie pdf, plus załącznik z formularzem jako plik pdf:

 

wymagania ubój własny świń - plik pdf   pobierz

 

powiadomienie o uboju świń - plik pdf   pobierz

 

 

Wymagania ubój własny cieląt, owiec i kóz

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zagospodarowania materiału kategorii 1 (SRM) w przypadku dokonywania uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz przez rolników na użytek własny w gospodarstwie.


Do pobrania pismo w formacie pdf, plus załącznik jako plik MS Word w formacie doc:

 

Pismo_GIWpuf-71-71_2014.pdf   pobierz

 

ulotka_SRM.doc   pobierz

 

powiadomienie o uboju cieląt, owiec i kóz - plik doc   pobierz