Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących świnie

Rozmiar tekstu:

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Do pobrania:

ASF_wytyczne.pdfpobierz

 


Aktualizacja wykazu podmiotów działających w obszarze zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie internetowej GIW została dokonana aktualizacja dokumentu, zawierającego wykaz podmiotów sektora utylizacyjnego, wskazanych do odbioru, transportu i przetwarzania/spalania padłych dzików i padłej trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach zagrożenia ASF.


Wykaz dostępny jest w formie pliku pdf na dole strony pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L184/51 została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Latowicz, Dobre i Stanisławów w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami. Obecnie w powiecie mińskim obszar objęty ograniczeniami obejmuje gminy: Halinów, Miasto Sulejówek, Dębe Wielkie, Stanisławów, Dobre oraz Latowicz.

Z poważaniem,

Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L121/9 została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Halinów, Dębe Wielkie oraz miasto Sulejówek w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami.

Z poważaniem,

Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Rozporządzenie Nr 2 z 2019 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

 

Do pobrania:

Rozporzadzenie Nr 2/2019.pdfpobierz

 


Rozporządzenie Nr 1 z 2019 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Nr 1/2019.pdfpobierz

 


ASF - komunikat PLW w sprawie wykrycia drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku wystąpienia choroby (pierwszego w 2019 r.) na terenie powiatu mińskiego.

Rozmiar tekstu:

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku wystąpienia choroby (pierwszego w 2019 r.) na terenie powiatu mińskiego.

Dnia 16 lipca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/32880, P/19/32881, P/19/32889 dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 3347 szt., zlokalizowanym w miejscowości Mienia 139, w gminie Cegłów, powiat miński - na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) - określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.
W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.


 

ASF- wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji nr 2019/ 793 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu na terenie powiatu mińskiego obszar objęty ograniczeniami obejmuje:
- gmina Cegłów
- gmina Dębe Wielkie,
- gmina Halinów,
- gmina Latowicz,
- gmina Mrozy,
- gmina Siennica,
- gmina Sulejówek,
- część gminy Mińsk Mazowiecki
  położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2
-część gminy Jakubów
  położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92
-część gminy Kałuszyn
  położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi  nr A2 i 92
- miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Wniosek do pobrania w zakładce "Druki i formularze"

Z poważaniem
lek. wet. Małgorzata Trzcińska
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 

ASF- włączenie gmin w powiecie mińskim do obszaru objętego ograniczeniami. DWK (UE) nr 2019/404

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji nr 2019/404 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu na terenie powiatu mińskiego obszar objęty ograniczeniami obejmuje:
- gmina Dębe Wielkie,
- gmina Halinów
,

- gmina Latowicz,

- gmina Mrozy,
- gmina Siennica,

- gmina Sulejówek,
- gmina Cegłów
- część gminy Mińsk Mazowiecki
  położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2
- miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie
mińskim,

 

Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Z poważaniem
lek. wet. Małgorzata Trzcińska
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 


ASF- włączenie gmin w powiecie mińskim do obszaru objętego ograniczeniami.

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji nr 2019/100 z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu na terenie powiatu mińskiego obszar objęty ograniczeniami obejmuje:
- gmina Dębe Wielkie,
- gmina Halinów
,

- gminaLatowicz,

- gmina Mrozy,
- gmina Siennica,

- gmina Sulejówek,
- część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy,
- część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy,
- miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie
mińskim,

 

Z poważaniem
lek. wet. Małgorzata Trzcińska
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 


ASF mapa z GIW

Rozmiar tekstu:

Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Mapa z aktualną sytuacją epizootyczną ASF na terenie Polski. Źródło Główny Inspektorat Weterynarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczący przemieszczeń świń.

Rozmiar tekstu:

 

Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

 


Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 25
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 września 2018 r.
uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
oraz mińskiego i otwockiego

 

Do pobrania:

rozporzadzenie_WM_025.pdfpobierz

 


Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 21
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów mińskiego i otwockiego

 

Do pobrania:

rozporzadzenie_WM_021.pdfpobierz

 


Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 19
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego

 

Do pobrania:

rozp19_2018_Woj_Maz_ASF.pdfpobierz

 


Ognisko ASF

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

informuje, że w dniu 29 lipca 2018 r. na terenie powiatu mińskiego w miejscowości Dłużew, gmina Siennica wyznaczono ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń. Obszar zapowietrzony w drodze rozporządzenia określi Wojewoda Mazowiecki.

 


Rozporządzenie Nr 2 z 2018 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Latowicz

 

Do pobrania:

ROZP022018PLWMM.pdfpobierz

 


ASF- włączenie gmin Dobre i Jakubów w powiecie mińskim do obszaru ochronnego.

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuję o opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gminy Dobre i Jakubów w powiecie mińskim zostały włączone do obszaru ochronnego.

 

Do obszaru ochronnego należą Gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Siennica, Stanisławów w powiecie mińskim.

 

Do obszaru objętego ograniczeniami należą gmina Sulejówek i gmina Latowicz w powiecie mińskim.

 

Link do decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0883&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

W związku z powyższym na ww. obszarach obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Link strefa_zolta.pdf

 

Z poważaniem
lek. wet. Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 


ASF- włączenie gminy Latowicz w powiecie mińskim do obszaru objętego ograniczeniami.

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L123 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Latowicz w powiecie mińskim została włączona do obszaru objętego ograniczeniami.

 

Do obszaru ochronnego należą Gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica, Stanisławów w powiecie mińskim.

 

Do obszaru objętego ograniczeniami należą gmina Sulejówek i gmina Latowicz w powiecie mińskim.

 

Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0745&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod tym linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

W związku z powyższym na ww. obszarach obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Link strefa_zolta.pdf

 

Z poważaniem
lek. wet. Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

 


Rozporządzenie Nr 1 z 2018 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Latowicz

 

Do pobrania:

ROZP012018PLWMM.pdfpobierz

 


ASF - przypadek u dzika gm. Latowicz

Rozmiar tekstu:

UWAGA! Dnia 15.03.2018 r. w wynikach badań próbek padłego dzika, we wsi Oleksianka, gm. Latowicz stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

 


Prezentacja ASF

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w załączeniu przesyła prezentację na temat ASF. Prosimy o pobranie i zapoznanie się.

 

Do pobrania:

plik - ASF_PLW_MM.pdfpobierz

 


Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika!

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w załączeniu przesyła ulotkę informacyjną Głównego Inspektoratu Weterynarii: „UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! JAK POSTĘPOWWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA!!!”. Prosimy uważnie przeczytać!

 

 

Do pobrania:

plik - ASF_dzik.pdfpobierz

 


Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń - ASF

Rozmiar tekstu:

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Strefa żółta (obszar ochronny)

 

Do pobrania:

plik - asf_obszarochronny.pdfpobierz

 


Informacja o ASF

Rozmiar tekstu:

Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
http://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

Co to jest Afrykański pomór świń?

do pobrania

 

 

Informacja dla osób wyjeżdżających poza UE.

do pobrania

 

 

Szkolenie

 


 

Lekarze weterynarii - plik zipdo pobrania

 

 


 

Myśliwi i leśnicy - plik zipdo pobrania

 

 


 

Hodowcy - plik zipdo pobrania

 

 


 

 

Więcej szczegółów na stronie GIW.

 


Informacja PLW na temat aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Rozmiar tekstu:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z afrykańskim pomorem świń (ASF).

  


Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Rozmiar tekstu:

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

 

Do pobrania plik ROZ3_WOJEWODA.pdf

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
INFORMACJA PRASOWA, 9 sierpnia 2013 r. :

 

Do pobrania plik ASF_wojewoda.pdf

 

 


Przypadek afrykańskiego pomoru świń na Litwie

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały do Komisji Europejskiej wykrycie afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dwóch dzików. Ogniska choroby zlokalizowane są w odległości odpowiednio 70 oraz 80 km od granicy z Polską. Litewskie władze ustanowiły strefę objętą restrykcjami, w której wydano zakaz urządzania polowań z nagonką oraz wyznaczono miejsca dokarmiania dzików. W obszarach zapowietrzonym i zagrożonym nakazano kliniczne badanie świń oraz pobieranie prób w kierunku wykrycia ASF, zakazano prowadzenia spędów, targów i wystaw z udziałem świń oraz czasowo zakazano wyprowadzania świń z w/w strefy. Dodatkowo prowadzona jest kampania informacyjna na temat afrykańskiego pomoru świń.

 

Mając powyższe na uwadze Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przygotował ulotkę informacyjną, z prośbą o jej rozpropagowanie na terenie państwa właściwości. Wyrażam również gotowość przeprowadzenia szkoleń dla rolników, w ramach których zostanie przedstawiona prezentacja na temat choroby. Zwracam się do państwa z prośbą, aby w przypadku organizowania spotkań z mieszkańcami, przewidzieć również czas na przeprowadzenie takiego szkolenia i zaproszenie na spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 Do pobrania ulotka ASF.pdf


Przypadek afrykańskiego pomoru świń na Białorusi

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 21 czerwca br. Białoruś notyfikowała do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w miejscowości Czapun, w rejonie iwiejskim, w obwodzie grodzieńskim, w odległości ok. 150 kilometrów od granicy z Polską.

 

Zwracam się z prośbą o rozpropagowanie na terenie państwa właściwości załączonych do niniejszego pisma materiałów, odnośnie  zagrożenia przeniesienia ASF do Polski.

 

W załączeniu przesyłam Państwu materiały odnośnie zagrożenia przeniesienia ASF do Polski, jak również link do prezentacji prof. Pejsaka: http://www.piwet.pulawy.pl/files/ASF_21062013.ppt.

 

Do pobrania ulotka-csv.pdf

Do pobrania ulotka_ASF.pdf


Podręcznik o ASF, Państwowego Instytutu Badawczego - Zakład Chorób Świń

Rozmiar tekstu:

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał podręcznik dotyczący wszystkich zagadnień naukowo – prawnych na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz specjalistów z zakresu chorób świń ale może zainteresować hodowców trzody chlewnej. Autorami podręcznika są naukowcy, praktycy i pracownicy administracji weterynaryjnej.

 

Cena książki to 50,00 zł brutto.

 

Zamówienia proszę składać pisemnie, mailowo bądź telefonicznie:

Państwowy Instytut Weterynaryjny –

Państwowy Instytut Badawczy Zakład Chorób Świń

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy.

 

Pani mgr Anna Rakowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 818 893 120


 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Rozmiar tekstu:

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770),

od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

 


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przekazuje komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zwarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie RP (niebieska, czerwona, żółta). Dodatkowo w ulotce zawarto infromacje o warunkach przemieszczania świń w obszarach zagrożonym i zapowietrzonym, tworzonych w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF u świń.

Materiały te zostały umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl).

Ponadto na ww. stronie internetowej został umieszczony, krótki przewodnik dotyczący podstawowych zasad przemieszczania żywych świń, możliwości ich uboju oraz znakowania mięsa i produktów z niego wytworzonych w każdej z wyznaczonych stref (niebieska, czerwona, żółta, różowa).

 

Link do komunikatu i materiałów na stronie GIW - tutaj.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

tel. 25 758 50 59 w. 30
fax 25 758 50 59 w. 49
kom. 694 495 619
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


ASF - prezentacja z dnia 16 stycznia 2017 r.

Rozmiar tekstu:

Materiały z narady z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Zdrowia Zwierząt
i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt z dnia 16 i 17 stycznia 2017 r.
ws. Afrykańskiego pomoru świń.

 

Do pobrania: Afrykański pomór świń Sytuacja epidemiologiczna
Audyt ASF marzec 2017; plik ASF_20170116.pdf

 

 


Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Rozmiar tekstu:

Apel do hodowców trzody chlewnej

Rozmiar tekstu:

Apel do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

apel ASF 2

apel ASF 2

Kliknij dokument aby powiększyć w nowym oknie.

 


Apel do mieszkańców powiatu mińskiego

Rozmiar tekstu:

Apel do mieszkańców powiatu mińskiego

 

W przypadku zaobserwowania na terenie powiatu mińskiego
padłej zwierzyny - szczególnie dzików i świń,
prosimy o niezwłoczne zgłoszenie do najbliższego lekarza weterynarii lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
- telefon 25 758 50 59

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego istnieje realne zagrożenie rozpowszechnienia się wirusa na teren całego kraju. W celu zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wzmożenie czujności i uwagi przy niezdiagnozowanych przypadkach padnięć świń oraz dzików.

 

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim apeluje o bezzwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 758 50 59) lub najbliższego lekarza weterynarii przypadków padnięcia świń z przyczyn nieznanych oraz znalezienia padłych dzików bądź zwłok świń poza terenem gospodarstwa.