Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania dzików

Rozmiar tekstu:

 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu zgłaszania dzików padłych lub odstrzelonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3.12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu.

 

 

Pismo GLW w sprawie zgłaszania dzików do PLW pobierz

 

Broszura informacyjna pobierz