Ukraina - przemieszczanie zwierząt - tymczasowa procedura

Poprawiono: środa, 23, marzec 2022 18:01
Opublikowano: środa, 23, marzec 2022 17:55
Damian Dąbrowski
Rozmiar tekstu:

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek
Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

Przywóz zwierząt innych niż towarzyszące podróżnym, w tym zwierząt gospodarskich odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w przepisach Unii Europejskiej” (Imports of animals other than pets accompanying travelers, including farm animals, are carried out in accordance with the applicable rules set out in the European Union regulations)

Перевезення тварин, інших ніж супроводжуючі подорожуючих, у тому числі сільськогосподарських тварин, відбувається з дотриманням діючих правил, передбачених в положеннях Європейського Союзу” (Imports of animals other than pets accompanying travelers, including farm animals, are carried out in accordance with the applicable rules set out in the European Union regulations)

Do pobrania/to download:

  1. Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.
  2. Interim procedure of the Chief Veterinary Officer on handling of animals accompanying refugees entering the EU from Ukraine via Polish external border during a military conflict.
  3. Тимчасовий порядок роботи головного ветеринарного лікаря з тваринами, які супроводжують біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту.
  4. Wniosek - Application
  5. Заява про видачу ліцензії - Application for permission
  6. Pozwolenie - Permit
  7. Дозвіл - Permit