Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Poprawiono: wtorek, 17, sierpień 2021 12:22
Opublikowano: piątek, 13, sierpień 2021 11:54
Krzysztof Marciniak
Rozmiar tekstu:

Przesłanki kampanii

Sektor wieprzowy
Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad 5 milionów ton. Jest to zatem jedna
z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%. Przemysł ten stoi jednak w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego wirusem Afrykańskiego pomoru świń (ASF), który może doprowadzić do znacznych szkód gospodarczych lokalnie i w całej Europie.

Co to jest Afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Choć dla ludzi wirus ten jest nieszkodliwy, to dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat. W ostatniej dekadzie liczba ognisk ASF wzrosła. W chwili powstawania tego tekstu choroba nadal występuje w 12 krajach europejskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech. Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie
W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby jest jej wykrywanie, zapobieganie
i zgłaszanie. Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości i pomoc w ogólnym zrozumieniu, czym jest ASF i jak można z nim walczyć poprzez zapobieganie (jak uniknąć zakażenia i chronić gospodarstwa oraz inwentarz żywy), wykrywanie (jak rozpoznawać objawy ASF) oraz zgłaszanie (co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia).

Załączany pakiet informacyjny tej kampanii zawiera: uzasadnienie kampanii, infografikę, ulotkę oraz cztery posty gotowe do publikacji w mediach społecznościowych informujące o objawach ASF, środkach bezpieczeństwa
i punktach kontaktu w przypadku podejrzenia zakażenia. Celem kampanii uruchomionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest informowanie hodowców trzody chlewnej o ASF, wspieranie krajów sąsiadujących
z regionami dotkniętymi chorobą oraz pomoc w zwalczaniu choroby w Europie.

Więcej informacji:
Witryna kampanii #StopASF: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/
Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/