Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Wścieklizna na terenie powiatu mińskiego!

Rozmiar tekstu:

Wścieklizna jest nieuleczalną, wirusową chorobą zakaźną o niezmiernie ostrym i prawie zawsze śmiertelnym przebiegu, atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt.
Na terenie województwa mazowieckiego odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich ( lisów, nietoperzy, jenotów, borsuka, saren) oraz u zwierząt towarzyszących (psy i koty)
Zachowaj ostrożność !
Nie zbliżaj się do dzikich i bezpańskich zwierząt !
W przypadku pogryzienia zgłoś się niezwłocznie do lekarza!

 

 

Ulotka informacyjna - PL pobierz

 

Ulotka informacyjna - UA pobierz

 

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania dzików

Rozmiar tekstu:

 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu zgłaszania dzików padłych lub odstrzelonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3.12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu.

 

 

Pismo GLW w sprawie zgłaszania dzików do PLW pobierz

 

Broszura informacyjna pobierz

 

 


 

Ukraina - przemieszczanie zwierząt - tymczasowa procedura

Rozmiar tekstu:

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek
Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

Przywóz zwierząt innych niż towarzyszące podróżnym, w tym zwierząt gospodarskich odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w przepisach Unii Europejskiej” (Imports of animals other than pets accompanying travelers, including farm animals, are carried out in accordance with the applicable rules set out in the European Union regulations)

Перевезення тварин, інших ніж супроводжуючі подорожуючих, у тому числі сільськогосподарських тварин, відбувається з дотриманням діючих правил, передбачених в положеннях Європейського Союзу” (Imports of animals other than pets accompanying travelers, including farm animals, are carried out in accordance with the applicable rules set out in the European Union regulations)

Do pobrania/to download:

 1. Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.
 2. Interim procedure of the Chief Veterinary Officer on handling of animals accompanying refugees entering the EU from Ukraine via Polish external border during a military conflict.
 3. Тимчасовий порядок роботи головного ветеринарного лікаря з тваринами, які супроводжують біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту.
 4. Wniosek - Application
 5. Заява про видачу ліцензії - Application for permission
 6. Pozwolenie - Permit
 7. Дозвіл - Permit

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim udostępnia informację Głównego Lekarza Weterynarii dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty fretki).

 


 </p


 </p

Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2022 r.

Rozmiar tekstu:

ZARZĄDZENIE NR 3

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Z DNIA 11 STYCZNIA 2022 ROKU.
w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

Zarzadzenie_nr_3_MWLW_z_11012022.pdfpobierz

 


Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących

Rozmiar tekstu:

 


 </p

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Rozmiar tekstu:

Przesłanki kampanii

Sektor wieprzowy
Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad 5 milionów ton. Jest to zatem jedna
z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%. Przemysł ten stoi jednak w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego wirusem Afrykańskiego pomoru świń (ASF), który może doprowadzić do znacznych szkód gospodarczych lokalnie i w całej Europie.

Co to jest Afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Choć dla ludzi wirus ten jest nieszkodliwy, to dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat. W ostatniej dekadzie liczba ognisk ASF wzrosła. W chwili powstawania tego tekstu choroba nadal występuje w 12 krajach europejskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech. Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie
W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby jest jej wykrywanie, zapobieganie
i zgłaszanie. Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości i pomoc w ogólnym zrozumieniu, czym jest ASF i jak można z nim walczyć poprzez zapobieganie (jak uniknąć zakażenia i chronić gospodarstwa oraz inwentarz żywy), wykrywanie (jak rozpoznawać objawy ASF) oraz zgłaszanie (co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia).

Załączany pakiet informacyjny tej kampanii zawiera: uzasadnienie kampanii, infografikę, ulotkę oraz cztery posty gotowe do publikacji w mediach społecznościowych informujące o objawach ASF, środkach bezpieczeństwa
i punktach kontaktu w przypadku podejrzenia zakażenia. Celem kampanii uruchomionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest informowanie hodowców trzody chlewnej o ASF, wspieranie krajów sąsiadujących
z regionami dotkniętymi chorobą oraz pomoc w zwalczaniu choroby w Europie.

Więcej informacji:
Witryna kampanii #StopASF: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/
Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/

 


 

NIE dla ASF! - kampania informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Rozmiar tekstu:

NIE dla ASF! - kampania informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

 


 

 

 


Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepień lisów wolno żyjących

Rozmiar tekstu:

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w strefie ochronnej wyznaczonej w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisów w województwie mazowieckim w 2021 r.

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

Treść komunikatupobierz

 


Aktualizacja wykazu podmiotów działających w obszarze zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie internetowej GIW została dokonana aktualizacja dokumentu, zawierającego wykaz podmiotów sektora utylizacyjnego, wskazanych do odbioru, transportu i przetwarzania/spalania padłych dzików i padłej trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach zagrożenia ASF.


Wykaz dostępny jest w formie pliku pdf na dole strony pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze

Rozmiar tekstu:

Zgodnie z informacjami, ARiMR w terminie do 29 marca 2021 r. przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze.pdfpobierz

 


Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z coraz liczniejszymi przypadkami telazjozy u żubrów

Rozmiar tekstu:

Mając na uwadze polecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z coraz liczniejszymi przypadkami telazjozy u żubrów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

Telazjoza jest pasożytniczą chorobą dzikich i domowych przeżuwaczy powodowaną przez nicienie z rodzaju Thelazia. Pasożyty te umiejscawiają się w przewodach łzowych, w worku spojówkowym, pod trzecią powieką i na rogówce. Ze względu na przenoszenie nicieni przez owady (muchy z rodziny Muscidae), choroba ta jest silnie inwazyjna. Obecnie stwierdzane przypadki dotyczą żubrów na terenie Bieszczadów i Puszczy Białowieskiej.

U zarażonych zwierząt obserwuje się ostre zapalenie spojówek, łzawienie, obrzęk, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy przechodzący w ropny, w efekcie doprowadzający do zlepiania powiek. Pojawia się zmętnienie a następnie owrzodzenie rogówki. W wyniku wtórnych zakażeń bakteryjnych dochodzi do ropnego zapalenia gałki ocznej. Zaobserwować można również objawy ogólne takie jak brak apetytu, niestrawność, chudnięcie zwierząt, a także rozdrażnienie i spadek wydajności mlecznej u krów. Brak leczenia lub zbyt późne jego rozpoczęcie może skutkować nieodwracalną utratą wzroku przez zwierzęta.

Choroba wywoływana przez nicienie z rodzaju Thelazia nie podlega w Polsce obowiązkowi zwalczania, rejestracji ani nie generuje obowiązku monitorowania. Postępowanie w gospodarstwie opiera się na diagnozie postawionej przez lekarza weterynarii wolnej praktyki oraz postępowaniu terapeutycznym, za zgodą i na koszt posiadacza zwierząt.

Mając na uwadze powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim ponawia apel przesłany pismem znak PIW.MM.ZOZ.5200.6.14.2020 z dnia 6 maja 2020 r. o przestrzeganie wymagań weterynaryjnych określonych dla gospodarstw utrzymujących bydło, które jest niezmiernie ważne w zapobieganiu wystąpienia i szerzenia się chorób zakaźnych. W tym szczególnym przypadku zwłaszcza o zabezpieczanie zwierząt przez owadami oraz ograniczanie populacji owadów w gospodarstwie poprzez stosowanie odpowiednich środków owadobójczych, przestrzeganie higieny w pomieszczeniach inwentarskich (m. in. systematyczne i dokładne usuwanie ściółki, czyszczenie poideł i karmideł), a także stosowanie lepów, muchołapek lub lamp owadobójczych.

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

pismo_telazjoza.pdfpobierz

 


Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 roku

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na trenie  powiatu otwockiego, powiatu mińskiego i m. st. Warszawy wraz z załącznikiem .

 

Do pobrania:

20210203_Rozprzadzenie_nr_3_WM.pdfpobierz

 


Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń - formularze jednopodpisowe

Rozmiar tekstu:

Uprzejmie informuję o utworzeniu na stronie (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html) nowej sekcji po wybraniu której wyświetla się następujący komunikat:

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń formularze jednopodpisowe

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby tak i druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy - albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt" (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html)

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet - Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html)

Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy.

 

Do pobrania:

20210121_Rozporzadzenie _nr_2_WM.pdfpobierz

 


Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych

Rozmiar tekstu:

ZARZĄDZENIE NR 3

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 ROKU.
w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

Zarzadzenie_nr_3_MWLW_z_11012021.pdfpobierz

 


Nowe zasady podróżowania ze zwierzętami od 1 stycznia 2021 r.

Rozmiar tekstu:

Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

 

Po zakończeniu okresu przejściowego, od 1 stycznia 2021 r. zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek z UE do Wielkiej Brytanii pozostają w niezmienionej formie:

 

- Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;  

- Zwierzęta muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;

- Zwierzęta muszą posiadać paszport UE;

- Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis (więcej na temat dodatkowych wymogów można przeczytać w punkcie 4 tutaj).

Należy jednak pamiętać, że obowiązujące zasady mogą ulec zmianie, w związku z czym sugerujemy na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez portale rządowe

w UK, a w szczególności:

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-from-1-january-2021

  

Przemieszczanie z Wielkiej Brytanii do UE po 1 stycznia 2021

 

Z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego, Wielka Brytania stanie się państwem trzecim (nienależącym do UE). Zgodnie z niedawno przyjętymi

przepisami UE, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia UE 577/2013.

  

W przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne będzie:

 

- prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,

- ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie

- świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE) -wzór dokumentu dostępny pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-zezwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski

Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, będą mogły powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem, że

szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE będzie nadal ważne). Paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE. Niezbędne będzie świadectwo zdrowia.

 

Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eulegislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

 

* W przypadku Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt towarzyszących,

chociaż należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.

Szczegółowe informacje w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego (w tym podróży ze zwierzętami),

zawarte są na stronie internetowej GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

 

Ważne informacje dotyczące BREXITu są publikowane pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handeleksport-import/brexit---wazne-informacje

oraz na stronie

www.brexit.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje w odniesieniu do przemieszczania zwierząt są również dostępne na stronie internetowej właściwej władzy weterynaryjnej Wielkiej Brytanii pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit#pet-travel-during-the-transition-period.

 

Zaszczep pupila, to tylko chwila!

Rozmiar tekstu:

Zaszczep pupila, to tylko chwila! 

akcja informacyjna dotycząca szczepień psów przeciwko wściekliźnie w woj. mazowieckim

  


 Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynariipobierz

 

 


Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L184/51 została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Latowicz, Dobre i Stanisławów w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami. Obecnie w powiecie mińskim obszar objęty ograniczeniami obejmuje gminy: Halinów, Miasto Sulejówek, Dębe Wielkie, Stanisławów, Dobre oraz Latowicz.

Z poważaniem,

Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L121/9 została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W myśl ww. dokumentu gmina Halinów, Dębe Wielkie oraz miasto Sulejówek w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami.

Z poważaniem,

Ksymena Żelazna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Informacja w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Rozmiar tekstu:

informacja w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 marca 2020 roku na portalu internetowym „Świat Rolnika INFO" pojawił się artykuł dotyczący możliwości stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, drób) (https://swiatrolnika.info/maczki-mieso-kostne).

Podane w artykule dane mogą wprowadzić w błąd hodowców zwierząt gospodarskich oraz inne podmioty działające w sektorze pasz i utylizacji. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował redakcję w/w portalu, że nie jest prawdą, iż Komisja Europejska już pozwoliła na zniesienie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Prawdą, jest natomiast, że rozpoczęła się dyskusja na ten temat i jak wynika ze wstępnych informacji większość państw członkowskich UE, w tym Polska, opowiada się za zniesieniem tego zakazu. Jednak prace nad zmianą przepisów w zakresie dopuszczenia mączek mięsno-kostnych do żywienia zwierząt gospodarskich na bardzo wstępnym etapie. Kolejne etapy prac będą, wymagały wielu konsultacji merytorycznych i technicznych. Tak więc błędne są, umieszczone w ww. artykule sformułowania o treści „Jest pozwolenie na przedmiotowe produkty w paszach dla zwierząt" lub „po 16 latach wydano pozwolenie na mączki mięsno-kostne".

Ponadto biorąc pod uwagę treść przedstawionego artykułu poinformowano redakcje, że może nieść on za sobą, bardzo przykre konsekwencje dla polskich rolników i hodowców zwierząt gospodarskich, ponieważ po jego przeczytaniu mogli odnieść mylne wrażenie, że stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich jest już w zasadzie dopuszczalne. Natomiast inspektorzy weterynaryjni nadal pobierają, próbki pasz do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego, nakładają, na gospodarstwa restrykcje, kierują sprawy do organów ścigania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się z prośbą do redakcji portalu „Świat Rolnika INFO" o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w ww. artykule.


KORONAWIRUS - Informacje, materiały i zalecenia

Rozmiar tekstu:

KORONAWIRUS - Aktualne informacje i zalecenia

 

Bądź na bieżąco, odwiedzaj poniższe linki:

Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

 

Ważne informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

Aktualności: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wiadomosci

Materiały do pobrania: https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Lista szpitali: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

 


 

 

 


Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (harmonogram egzaminów - dot. wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego)

Rozmiar tekstu:

ZARZĄDZENIE NR 2

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 ROKU.
w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

Więcej szczegółów poniżej w pliku do pobrania:

 Do pobrania:

20200124_Zarządzenie_MWLW_nr_2.pdfpobierz

 


HPAI - Grypa ptaków o wysokiej złośliwosci HPAI - informacje.

Rozmiar tekstu:

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.


ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.


ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii .
Więcej o grypie ptaków, w tym o jej objawach, można przeczytać tutaj .

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj .

 

 

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówi

 


 

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii


Szanowni Państwo!

 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
 Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
 Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
 Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

 


Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozmiar tekstu:

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 25
z dnia 02 grudnia 2019 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 

Do wiadomości i zastosowania Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i otwockiego.

Rozporządzenie zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 13834.

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
plik - DzUWM_roz25_2019.pdfpobierz

Mapka:

AFB2019_mapka.jpgpobierz

 

Mapka AFB 2019


 


Rozporządzenie Nr 2 z 2019 r. uchylajace rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

 

Do pobrania:

Rozporzadzenie Nr 2/2019.pdfpobierz

 


Rozporządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2019

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o uchyleniu przez Wojewodę Mazowieckiego rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i węgrowskiego.

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i węgrowskiego

 

Do pobrania plik ROZ16_WOJEWODA.pdf

 

 

 

Rozporządzenie Nr 1 z 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

Rozmiar tekstu:

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

 

Do pobrania:

Rozporzadzenie Nr 1/2019.pdfpobierz

 


Komunikat PLW w sprawie wykrycia drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku wystąpienia choroby (pierwszego w 2019 r.) na terenie powiatu mińskiego.

Rozmiar tekstu:

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku wystąpienia choroby (pierwszego w 2019 r.) na terenie powiatu mińskiego.

Dnia 16 lipca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/32880, P/19/32881, P/19/32889 dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 3347 szt., zlokalizowanym w miejscowości Mienia 139, w gminie Cegłów, powiat miński - na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) - określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.
W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.


 

Komunikat PLW w sprawie dofinansowania gospodarstw przy rezygnacji z hodowli świń (zagrożenie afrykańskim pomorem)

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że w przypadku, gdy gospodarstwo rolne znajduje się na terenach objętych afrykańskim pomorem świń i planuje zzrezygnować z hodowli może ubiegać się o dofinansowanie. Rolnicy mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. złotych. Należy wnioskować na ten cel.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-27-lipca-trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw.html

Więcej szczegółów w poniższym piśmie:

Komunikat PLW ws.bezzwrotnej premii ARiMR.pdfpobierz

 


 

Komunikat PLW w sprawie wniosku o przemieszczenie do rzeźni świń na terenach zagrożonych

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że w przypadku przemieszczeń do rzeźni świń na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

Wniosek:.

Wniosek.pdfpobierz

Więcej szczegółów w poniższym piśmie:

Komunikat PLW ws. wniosku o przemieszczenie świń do rzeźni.pdfpobierz

 


 

Komunikat PLW w sprawie ustalenia stopnia zainteresowania eksportem bydła do Turcji

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że w celu ustalenia stopnia zainteresowania eksportem bydła do Turcji będzie przyjmował zgłoszenia do dnia 08 lipca 2019 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Inspektoratu w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecińska 8 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej szczegółów w poniższym piśmie.

Komunikat PLW ws. eksportu bydła do Turcji.pdfpobierz

 


 

Komunikat PLW w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej o nr 14-1256

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że z dniem 29.05.2019 unieważnia odznakę identyfikacyjna o numerze 14-1256.

Posługiwanie się ww. odznaką weterynaryjną przez osoby nieupoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest niezgodne z prawem.

Więcej szczegółów w poniższym piśmie.

Komunikat PLW ws. unieważnienia odznaki.pdfpobierz

 


 

KUPUJ ŚWIADOMIE - Bądź EKO

Rozmiar tekstu:

Do pobrania ulotka informacyjna w formacie PDF:

 

ulotka informacyjna KUPUJ ŚWIADOMIE - Bądź EKO.pdfpobierz

 


 

Aktualizacja Programu zwalczania SALMONELLA

Rozmiar tekstu:

W załączeniu przedstawiamy:


ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019 i 2020
oraz w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2019–2021

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/268 z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 200/2010, (UE) nr 517/2011, (UE) nr 200/2012 i (UE) nr 1190/2012 w odniesieniu do niektórych metod pobierania próbek i badań drobiu na obecność salmonelli

 

Do pobrania pisma w formacie pdf:

 

program nioski_2019_2020.pdfpobierz

 

 

program indyki rzezne_2019_2021.pdfpobierz 

 

 

Salmonella zmiana przepisów UE.pdfpobierz

 

 


Informacja o zagrożeniu wścieklizną

Rozmiar tekstu:


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przekazuje w załączeniu mapę lokalizacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę na terenie powiatu mińskiego w III kwartale 2018 r., które zostały przebadane laboratoryjnie w kierunku tej choroby (przypadek - nr 101).

 

 

 

Jednocześnie aby zwiększyć skuteczność nadzoru nad tą niebezpieczną chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków znalezienia zwłok bezdomnych psów i kotów oraz zwierząt dzikich padłych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw i domostw ludzkich. Zgłaszać należy również wszystkie przypadki stwierdzenia nienaturalnego zachowania zwierząt, wskazującego na możliwość zarażenia wirusem wścieklizny oraz zwierząt padłych lub zabitych z objawami klinicznymi wścieklizny takimi jak:

 • nadmierna pobudliwość
 • agresja wobec ludzi i zwierząt
 • brak lęku przed człowiekiem u zwierząt dzikich
 • trudności w połykaniu (pokarmu, wody)
 • porażenia kończyn, drgawki

 

Badania ww. zwierząt są elementem nadzoru biernego nad wścieklizną i stanowią najważniejsze źródło informacji na temat występowania choroby.

 

tel. 25 758 50 59 w. 30, fax 25 758 50 59 w. 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Szkolenie dla lekarzy weterynarii z terenu powiatu mińskiego

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje,
że w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 09:30 odbędzie się
szkolenie dla lekarzy weterynarii z terenu powiatu mińskiego

w zakresie wymagań przy uboju z konieczności poza rzeźnią
zwierząt gospodarskich kopytnych.


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 8.


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

 


 

Harmonogram egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

Rozmiar tekstu:

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 stycznia 2019 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego,

 

Do pobrania - dokument zarzadzenie_MWLW.pdfpdf

 

 

 


Komunikat o szczepieniu lisów

Rozmiar tekstu:

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o doustnym szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

szczepienie

 

szczepienie

 

szczepienie

 

szczepienia lisów 2018

 


Obowiązkowe spisy zwierząt ulotka dla Rolników

Rozmiar tekstu:

 

Szanowny Rolniku Pamiętaj! 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.


Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny. 

 ulotka_spisy.jpg

 

 

 

Do pobrania plik ulotka_spisy.pdf

 

 


Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wydawnictwie:

Publikacja „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka" to pierwszy w Polsce tak kompletny i syntetyczny opis zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

 

PLW poradnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do strony: http://www.efrwp.pl/poradnik-dobrych-praktyk

Poradnik, podzielony jest na trzy części - treść zasadniczą poradnika, karty operacji i karty procesu dla poszczególnych produktów (karty mają atrybut wyświetlania należy je przeglądać ze strony Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej):
 

 

 

 

 

  

 

 

Do pobrania plik Poradnik_dobrych_praktyk.pdf

 

 


Rozporządzenie MRiRW ws. IBRIPV oraz BVDMD

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wprowadzeniu dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

 

w załączeniu:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

Do pobrania:

rozp_MRiRWwsIBRIPV_BVDMD.pdfpobierz

 

 


ChA - prezentacja z dnia 17 stycznia 2017 r.

Rozmiar tekstu:

Materiały z narady z Wojewódzkimi Inspektorami ds. Zdrowia Zwierząt
i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt z dnia 17 stycznia 2017 r.
ws. Choroby Aujeszkyego.

 

Do pobrania prezentacja: Choroba Aujeszkyego – aktualna sytuacja w Polsce
plik ChA_20170117.pdf

 

 


Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym

Rozmiar tekstu:

Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym.
Formularz pdf można wypełnić elektronicznie po pobraniu na dysk i otwarciu w programie Acrobat Reader (nie w oknie przeglądarki). Następnie należy odesłać wypełniony i zapisany plik pdf jako załącznik emaila na Nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do pobrania - dokument zgloszenie_ptactwa.pdfpdf

 

 

 


Zgłoszenie przesyłki drobiu

Rozmiar tekstu:

Druk zgłoszenie przesyłki drobiu

Do pobrania - dokument zgłoszenie przesyłki drobiu.pdfpdf

 

 

 


Zmiany ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rozmiar tekstu:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rozmiar tekstu:

 

UWAGA!!!

 

pies

 

Psa znaleziono w powiecie mińskim, gmina Dobre,
wieś Osęczyzna.

 

Jeżeli ktoś rozpoznaje tego psa lub zna jego właściciela
proszony jest o kontakt z PIW w Mińsku Mazowieckim.

 

tel. 25 758 50 59 w. 30
fax 25 758 50 59 w. 49
kom. 694 495 619
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  


Kradzież pieczątki i świadectw

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach przekazuje do wiadomości:

  kradziez

Kliknij dokument aby powiększyć w nowym oknie.

 


Gorączka Q wytyczne dla lekarzy weterynarii i hodowców

Rozmiar tekstu:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Rozmiar tekstu:

 

22-27 luty
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

  

Do pobrania pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2016 roku w formacie PDFpdf
 

 


Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Rozmiar tekstu:

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

 

Do pobrania zarządzenie w formacie PDFpdf

 

 


Konsultacje w sprawie choroby Aujeszkyego świń

Rozmiar tekstu:

 

Ogłoszenie Konsultacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w.s. Choroby Aujeszkyego:

 

Do pobrania Ogłoszenie w pliku pdf pobierz

 


Plakat "ZIMĄ PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH"

Rozmiar tekstu:

 

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.


W związku z ustaleniami, jakie zapadły podczas Forum ds. Ochrony Zwierząt, działającym przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, oraz mając na względzie tegoroczną - srogą zimę, w załączeniu przekazuję plakat informacyjny mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie ze zwierzętami podczas niskich temperatur.

 

 

Do pobrania Plakat w pliku pdf pobierz

 


Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń

Rozmiar tekstu:

 

Ogłoszenie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim:

Do pobrania Ogłoszenie w pliku pdf pobierz

 


Wysyłka owiec do Białorusi - Świadectwo zdrowia

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, iż do 11 maja można zgłaszać zainteresowanie wysyłką owiec do Białorusi. Wymagania w tym zakresie zostały określone w załączonym świadectwie zdrowia:

 

ŚWIADECTWO ZDROWIA id. 42 dla hodowlanych i użytkowych owiec i kóz
eksport z UE do Federacji Rosyjskiejpobierz

 


Schroniska w powiecie

Rozmiar tekstu:

UWAGA!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, iż na terenie powiatu mińskiego zarejestrowano jedno schronisko dla zwierząt,
w Długiej Kościelnej ul. Szczęśliwa 55 gm. Halinów, prowadzone przez Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.

 

Jednocześnie informuję, iż z dniem 26 marca 2015 r. wydana została decyzja zakazująca przyjmowania zwierząt do ww. schroniska. Decyzje wydano w następstwie przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych uchybień.

 


Informacja na temat zwiększenia obsady brojlerów

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina, iż zgodnie z art. 12d. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) – hodowca ma możliwość zwiększenia obsady kurcząt brojlerów do 39 oraz 42 kg/m² powierzchni kurnika pokrytej ściółką.

 

Wymagania dotyczące utrzymania kurcząt brojlerów, zarówno w normalnej jak i zwiększonej obsadzie znajdą Państwo w poniższych aktach prawnych:

 

Rozporządzenie MRiRW z 7.09.2010.pdf pobierz

 

Rozporządzenie MRiRW z 15.02.2010.pdf pobierz

 

Ustawa o ochronie zwierząt.pdf pobierz

 

 


Informacja na temat Epidemiologicznej Biegunki Świń (PED)

Rozmiar tekstu:

Do pobrania pisma w formacie pdf:

 

Informacja na temat Epidemiologicznej Biegunki Świń (PED)

GLW_PED.pdf pobierz

 

Raport EFSA na temat Epidemiologicznej Biegunki Świń (PED)

EFSA_PED.pdf   pobierz

 

 

 


Komunikat PLW o unieważnieniu odznaki 14-1244

Rozmiar tekstu:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim dotyczący unieważnienia odznaki identyfikacyjnej z numerem 14-1244.

  


Ewentualnego znalazcę odznaki identyfikacyjnej o nr 14-1244 prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecinska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel 25 758 50 59.


 

Świadectwa Zdrowia - podział terenu w Powiecie Mińskim

mapka

 

gmina

lek. wet.

telefon

Latowicz (13)

Kacper Guzowski

736 84 84 59

Mrozy (11)(12)

Agnieszka Żmudzka

500 13 38 58 

Kałuszyn (8)

Dariusz Skrzypek

Anna Gadomska

602 51 81 04

693 05 37 68

25 757 12 16 

Siennica (9)

Sławomir Hardej

504 17 28 45

Dębe Wielkie (3)

Andrzej Mastalerz

502 20 81 68

Halinów, (2)

Roman Maj
Janusz Karwowski

601 32 43 35

Sulejówek (1)

Roman Maj
Janusz Karwowski

601 32 43 35

Stanisławów (4)

Roman Maj
Janusz Karwowski

601 32 43 35

Dobre (5)

Dariusz Skrzypek

Anna Gadomska

602 51 81 04

693 05 37 68

25 757 12 16

Jakubów (7)

Leszek Sasin

603 33 08 38

Mińsk Mazowiecki (6)

Jan Rogulski

Ryszard Trzeciak

604 92 38 13

602 35 55 92

Cegłów (10)

Ryszard Trzeciak

602 35 55 92

+ Lechosław Marcinkowski - nadzór nad targiem w Sulejówku

 

Patrz też lekarze weterynarii w powiecie mińskim.


 

Mały Chrząszcz Ulowy

Rozmiar tekstu:

W związku z otrzymaną od Komisji Europejskiej informacją o wystąpieniu inwazji małego chrząszcza ulowego w pasiekach na południu Włoch przypominamy pszczelarzom o warunkach jakie muszą być spełnione przy przemieszczaniu pszczół do i z Unii Europejskiej.  Szczególne zastosowanie mają tu:

 

-  art. 7 i 13 rozporządzenia (WE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r.

- Dyrektywa 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r.

- załącznik A pkt I do Dyrektywy 90/425/EWG

 

Znaczenie dla handlu może mieć również decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech.

 

W trosce o zdrowie rodzin pszczelich i przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się inwazji małego chrząszcza ulowego przypominamy o obowiązku zgłaszania przypadków wystąpienia inwazji małego chrząszcza ulowego Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

 

Przydatne linki:

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees

http://pasieka24.pl/wszystkie-nr-pasieki/111-pasieka-2-2014/1311-may-chrzszcz-ulowy.html

 


Informacja 15

Rozmiar tekstu:

swinka

W związku z analizą regulacji rozporządzenia MRiRW przez Prokuraturę Generalną w kwestii dotyczącej kastracji prosiąt, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przekazuje do wiadomości pismo Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Do pobrania załączone pismo w formacie pdf:

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii
z dnia 14 listopada 2014 r.
- plik info15.pdf   pobierz

 

 


Informacja dla Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Minsku Mazowieckim przypomina lekarzom weterynarii wolnej praktyki o konieczności bezwzglednego przestrzegania przepisow dotyczących zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji, określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2011 r.

 

 

Do pobrania załączone pismo w formacie pdf:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 września 2011 r.
- plik rozporzadzenie.pdf   pobierz

 

 


Informacja - Status Trzęsawki Klasycznej stad owiec i kóz

Rozmiar tekstu:

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów załącznika VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii oraz ze względu na idące za tym nowe wymagania dotyczące wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami oraz ich nasieniem i zarodkami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o możliwości uzyskania statusu gospodarstwa o znikomym ryzyku wystąpienia trzęsawki klasycznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy do dnia 16 stycznia 2015 r. złożyć stosowne oświadczenie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

 

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przesyła schemat wymagań, które
gospodarstwo musi spełnić, aby status ten mógł zostać nadany.

 

Do pobrania załączone pismo w formacie pdf:

wymagania dotyczące uzyskania statusu gospodarstwa
o znikomym ryzyku wystąpienia trzęsawki klasycznej
- plik wymagania.pdf   pobierz

 

 


Informacja - zarządzenie 12

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim pragnie poinformować, iż po długotrwałym procesie tworzenia i weryfikacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim realizuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe w Siedlcach instrukcji kancelaryjnej. 

 

Do pobrania załączone pisma w formacie pdf:

 

pismo Archiwum Państwowe w Siedlcach - plik pdf   pobierz

 

zarządzenie 12 PLW w Mińsku Mazowieckim - plik pdf   pobierz

 

 


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Rozmiar tekstu:

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 

Do pobrania pismo w formacie pdf, plus załącznik jako plik MS Word w formacie doc:

 

Pismo_GIWbż-5010-63_2014.pdf   pobierz

 

wymagania-02.doc   pobierz

 

 


Informacja

Rozmiar tekstu:

Informacja

 

W dniu 11 czerwca 2014 r. (środa) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim odbędzie się szkolenie dla wszystkich pracowników. Szkolenie dotyczy projektu „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” mającego na celu wdrożenie w tutejszym Inspektoracie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

 

Z uwagi na udział wszystkich pracowników w w/w szkoleniu załatwienie spraw w tym dniu może być utrudnione. Prosimy o kontakt i załatwianie spraw w urzędzie w innym terminie.

 

Za wszelkie niedogodności powstałe w tym dniu przepraszamy.


ZASADY STOSOWANIA NAWOZÓW ORGANICZNYCH I POLEPSZACZY GLEBY

Rozmiar tekstu:
Szanowni Państwo !

  

proszę kliknąć miniaturę dokumentu


Zalecenia EFSA odnośnie zagrożenia ASF

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma informacje nt. działań zapobiegających wystąpieniu ASF przekazanych podczas posiedzenia ekspertów EFSA w styczniu br., otrzymane za pośrednictwem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

 

Pragnę zwrócić uwagę na pkt. 2 przedmiotowej informacji. Zwrócono w nim uwagę na główne czynniki ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF, do których zaliczono: transporty dzików i świń, mięso i jego przetwory, środki transportu oraz ludzie mający bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Eksperci EFSA zalecają rozważenie wprowadzenia zakazu udziału w polowaniach dla hodowców świń lub zakazu chowu świń przez myśliwych. Zalecono również szczególną uwagę dla lekarzy weterynarii - myśliwych. Powinni oni przestrzegać dezynfekcji samochodów, zwłaszcza jeśli w samochodzie przewożone są tusze dzików/trofea myśliwskie. Zaleca się unikanie wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania oraz zmianę odzieży i obuwia w przypadku wizytowania gospodarstw utrzymujących świnie w czasie krótszym niż 2 dni od zakończenia polowania.

prosimy kliknąć w miniaturę dokumentu


Informacja o zgłaszaniu nieprawidłowości

Rozmiar tekstu:
Szanowny Konsumencie

  

proszę kliknąć miniaturę dokumentu


Ulotka GIW o uboju z konieczności

Rozmiar tekstu:

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

- Ulotka opracowana w DBŻiW w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Do pobrania ulotka w formacie PDFpdf

 

 


Informacja PLW o odszkodowaniach

Rozmiar tekstu:

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Do hodowców trzody chlewnej

waga

 

Hodowco! Nie obawiaj się informować o wszelkich zauważonych niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie. 

W przypadku potwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (lub innej choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania) i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100 % wartości rynkowej zwierząt.

Inspekcja Weterynaryjna dysponuje odpowiednią rezerwą środków finansowych na ewentualność wybuchu choroby i konieczność wypłaty odszkodowań.

 

Szybkie zauważenie i zwalczenie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń będzie miało podstawowe znaczenie dla ograniczenia strat wywołanych tą chorobą
dla całej gospodarki.

 

Do pobrania ulotka w formacie PDFpdf

 

 


Komunikat PLW o unieważnieniu odznaki 14-1208

Rozmiar tekstu:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim dotyczący unieważnienia odznaki identyfikacyjnej z numerem 14-1208.

  


Ewentualnego znalazcę odznaki identyfikacyjnej o nr 14-1208 prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecinska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel 25 758 50 59.


 

Komunikat PLW o uboju z konieczności bydła

Rozmiar tekstu:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim dotyczący uboju z konieczności bydla, które doznało urazu na terenie gospodarstwa.

  

Do pobrania wzór oświadczenia właściciela zwierzęcia kierowanego do uboju z konieczności - plik oswiadczenie01.doc


 

Sprostowanie

Rozmiar tekstu:

Mińsk Mazowiecki, dnia 10.06.2013r.

 

S P R O S T O W A N I E

 

PIW.MM.5080/ 5/2011

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w tutejszym piśmie znak PIW.MM.5080/ 5/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotyczącym wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarto błędną informację o wysokości opłaty za badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa pobieranej od właściciela zwierzęcia.

Czytaj więcej: Sprostowanie

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Rozmiar tekstu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009 lisz dnia 21 października 2009 określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. WE L 300 z dnia 14.11.2009 r.) martwe zwierzęta futerkowe lub ich części (tuszki oraz padłe zwierzęta) są produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 2.

Czytaj więcej: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Lekarza Weterynarii

Rozmiar tekstu:

W sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

pdf

 

 

 


Obowiązek rejestracji - dodatkowe choroby

Czytaj więcej: Obowiązek rejestracji - dodatkowe choroby

INFORMACJA - zmiana stempla

Czytaj więcej: INFORMACJA - zmiana stempla

Szczepienie profilaktyczne kotów

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co nastepuje.

W związku z wystąpieniem ognisk wścieklizny na terenie obszaru województwa mazowieckiego i ze względu na zagrożenie wścieklizną zalecane jest szczepienie profilaktyczne kotów przeciwko tej jednostce chorobowej, mimo braku ustawowego obowiązku przeprowadzania szczepienia u tego gatunku zwierząt.

kot

 

 

 

 

 

 


Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

Rozmiar tekstu:
W związku z wejściem w życie, od dnia 1 stycznia 2013 r.  przepisów rozporządzenia  Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, udostępnia ww. rozporządzenie celem zapoznania, dla wszystkich hodowców utrzymujących zwierzęta futerkowe. szynszyla

 

Do pobrania plik z rozporządzeniem 1099_2009.pdfpdf

 

 


Zarządzenie Nr 11 PLW w Mińsku Mazowieckim

Rozmiar tekstu:

Zarządzenie Nr 11
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie zasad oraz wysokości opłat dotyczących udostępniania informacji publicznej

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 11 PLW w Mińsku Mazowieckim

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Rozmiar tekstu:

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.), dotyczącego utrzymywania grupowego loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii udostępnia ulotkę informacyjną opracowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

ulotka_004.pdf

 

 

 


Zgłaszanie przypadków padnięć zwierząt gospodarskich

Rozmiar tekstu:

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim należy zgłaszać przypadki padnięć bydła, owiec i kóz*) w gospodarstwach znajdujących się na terenie powiatu mińskiego.

Zgłaszać należy przypadki padnięcia zwierząt w każdym wieku*), niezależnie od tego czy posiada ono numer kolczyka oraz czy urodziło się martwe.

Czytaj więcej: Zgłaszanie przypadków padnięć zwierząt gospodarskich

Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Rozmiar tekstu:

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim udostępnia ulotkę informacyjną Głównego Lekarza Weterynarii.  

 

pdfDokumentacja leczenia zwierząt

Rozmiar tekstu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, co następuje.

 

Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie, a także Ci, którzy korzystają z pomocy unijnej zobowiązani są do przestrzegania  tzw. "Zasad wzajemnej zgodności" (cross compliance).

Czytaj więcej: Dokumentacja leczenia zwierząt

„Bezpieczny Dom”

Rozmiar tekstu:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o działalności Stowarzyszenia na rzecz domów rodzinnych dla zwierząt „Bezpieczny Dom”.

Czytaj więcej: „Bezpieczny Dom”

Rozprzestrzenianie się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg

Rozmiar tekstu:

W listopadzie 2011 r. w gospodarstwach na terytorium Niemiec, Holandii i Belgii utrzymujących bydło, owce i kozy wykryto nieznany wcześniej wirus, nazwany od miejsca gdzie stwierdzono go po raz pierwszy wirusem „Schmallenberg”.

więcej...Rozprzestrzenianie się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg

Informacja dla rolników!

Rozmiar tekstu:

ROLNIKU JEŻELI CHCESZ SPRZEDAWAĆ NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ZWIERZĘCE. Plik word ulotka informacyjna w dziale materiały do pobrania lub bezpośrednio rolniku.doc


Wniosek o certyfikat na mleko

Rozmiar tekstu:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o spełnianiu przez gospodarstwo produkcji mleka wymagań weterynaryjnych wynikających z rozporządzeń unijnych nr 852 i 853/2004. Wniosek w formie pliku programu word do pobrania w dzialemateriały do pobrania lub bezpośrednio pod następującym linkiem plik wniosek_mleko.doc


Informacja dla przedsiębiorców

Rozmiar tekstu:

Informacja dla przedsiębiorców na temat możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Opracowanie w dziale: materiały do pobrania.


Nowa Strona

Rozmiar tekstu:

Przedstawiamy nową stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi kategoriami w menu oraz informacjami, artykulami, łączami. Przypominamy że strona jest jednocześnie stroną Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzedu.


Podkategorie

 • ASF
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące Afrykańskiego pomoru świń - ASF.

 • HPAI
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące Wysoce zjadliwej grypy ptaków  - HPAI.

 • AFB
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące Zgnilca Amerykańskiego pszczół - AFB.

 • Ubój na użytek własny
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące uboju na użytek wlasny

 • Ubój z konieczności
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące uboju na użytek wlasny

 • SRwP
  Rozmiar tekstu:

  informacje i aktualności dotyczące sytuacji radiacyjnej w Polsce

 • Wścieklizna